Ochrana osobních údajů

1. Obecné informace

 1. Tyto zásady se vztahují na webové stránky provozované na adrese URL: www.subzerowolf.pl
 2. Provozovatelem webu a Správcem osobních údajů je: SZW CEE Sp. z o.o. Sp.k., Jara 4/1 02-988 Varšava
 3. Kontaktní e-mailová adresa provozovatele: kontakt@subzerowolf.pl
 4. Provozovatel je Správcem Vašich osobních údajů v souvislosti s údaji poskytnutými dobrovolně na webu.
 5. Web používá osobní údaje pro následující účely:

  1. Vedení newsletteru
  2. Vyřizování dotazů přes formulář
  3. Prezentace nabídky či informace
 6. Web získává informace o uživatelích a jejich chování následujícím způsobem:

  1. Prostřednictvím údajů zadávaných dobrovolně do formulářů, které jsou zadávány do systémů Provozovatele.
  2. Ukládáním souborů cookie v koncových zařízeních (tzv. „cookies“).

2. Vybrané způsoby ochrany údajů používané Provozovatelem

 1. Místa přihlašování a zadávání osobních údajů jsou chráněna ve spojovací vrstvě (SSL certifikát).
  Díky tomu jsou osobní údaje a přihlašovací údaje zadané na webové stránce zašifrovány na počítači uživatele a lze je číst pouze na cílovém serveru.
 2. Osobní údaje uložené v databázi jsou zašifrovány tak, aby je mohl číst pouze Provozovatel, který je držitelem klíče.
  Díky tomu jsou údaje chráněny v případě odcizení databáze ze serveru.
 3. Důležitým prvkem ochrany údajů je pravidelná aktualizace veškerého softwaru, který Provozovatel používá ke zpracování osobních údajů, což znamená zejména pravidelné aktualizace programovacích komponent.

3. Hosting

 1. Web je hostován (technicky udržován) na serveru provozovatele: jiná společnost

4. Vaše práva a další informace o tom, jak jsou údaje používány

 1. V některých situacích má Správce právo předat Vaše osobní údaje dalším příjemcům, pokud je to nezbytné pro splnění smlouvy uzavřené s Vámi nebo pro splnění povinností Správce.
  Týká se to těchto skupin příjemců:

  1. pověření zaměstnanci a spolupracovníci, kteří údaje používají k dosažení účelu webových stránek
 2. Vaše osobní údaje zpracovává Správce nejdéle po dobu nezbytně nutnou k výkonu souvisejících činností uvedených v samostatných předpisech (např. týkajících se vedení účetnictví).
  Pokud jde o marketingové údaje, údaje nebudou zpracovávány déle než 3 roky.
 3. Máte právo požadovat od Správce:

  1. přístup k Vašim osobním údajům,
  2. jejich opravu,
  3. vymazání,
  4. omezení zpracování
  5. a přenositelnosti údajů
 4. Máte právo vznést námitku v rozsahu zpracování uvedeného v bodě 3.3 c) proti zpracování osobních údajů za účelem výkonu oprávněných zájmů Správce, včetně profilování, přičemž právo vznést námitku nelze uplatnit, pokud existují platné, zákonem oprávněné důvody pro zpracování vyšších zájmů, práv a svobod, zejména stanovení, výkon nebo obhajoba nároků.
 5. Proti postupu Správce se lze odvolat k předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů, ul.
  Stawki 2, 00-193 Varšava.
 6. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro provoz webu.
 7. Ve vztahu k Vám mohou být činěny úkony spočívající v automatizovaném rozhodování, včetně profilování za účelem poskytování služeb dle uzavřené smlouvy a za účelem provádění přímého marketingu Správcem.
 8. Osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí ve smyslu ustanovení o ochraně osobních údajů.
  To znamená, že je neposíláme mimo Evropskou unii.

5. Informace ve formulářích

 1. Web shromažďuje informace poskytnuté dobrovolně uživatelem, včetně osobních údajů, pokud jsou poskytnuty.
 2. Web může ukládat informace o parametrech připojení (časové razítko, IP adresa).
 3. Web může v některých případech ukládat informace usnadňující propojení údajů ve formuláři s e-mailovou adresou uživatele vyplňujícího formulář.
  V takovém případě se e-mailová adresa uživatele zobrazí uvnitř adresy URL stránky obsahující formulář.
 4. Údaje uvedené ve formuláři jsou zpracovávány za účelem vyplývajícím z funkce konkrétního formuláře, např. za účelem vyřízení poptávky služby nebo obchodního kontaktu, registrace služeb apod.
  Kontext a popis formuláře pokaždé jasně informuje, k čemu slouží.

6. Protokoly Správce

 1. Informace o chování uživatelů na webu mohou podléhat protokolování.
  Tyto údaje slouží ke správě webu.

7. Relevantní marketingové techniky

 1. Provozovatel využívá statistickou analýzu návštěvnosti webu prostřednictvím Google Analytics (Google Inc. se sídlem v USA).
  Provozovatel neposkytuje provozovateli této služby osobní údaje, ale pouze anonymizované informace.
  Služba je založena na používání cookies na koncovém zařízení uživatele.
  Pokud jde o informace o uživatelských preferencích shromážděných reklamní sítí Google, uživatel může prohlížet a upravovat informace z cookies pomocí nástroje: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Provozovatel používá remarketingové techniky, které umožňují přiřazovat reklamní sdělení k chování uživatele na webu, což může vyvolávat iluzi, že osobní údaje uživatele slouží k jeho sledování, ale v praxi nedochází k předávání osobních údajů od Provozovatele provozovatelům reklamy.
  Technologickou podmínkou pro takové činnosti jsou povolené cookies.
 3. Operátor využívá Facebook pixel.
  Tato technologie způsobuje, že Facebook (Facebook Inc. se sídlem v USA) ví, že daná osoba v něm registrovaná používá web.
  Vychází přitom z údajů, u kterých je sám správcem, žádné další osobní údaje Provozovatel Facebooku neposkytuje.
  Služba je založena na používání cookies na koncovém zařízení uživatele.
 4. Provozovatel používá řešení, které automatizuje provoz webu ve vztahu k uživatelům, např. může po návštěvě konkrétní podstránky zaslat uživateli e-mail, pokud souhlasil se zasíláním obchodní korespondence od Provozovatele.

8. Informace o cookies

 1. Web používá cookies.
 2. Soubory cookie (tzv. „cookies“) jsou IT data, zejména textové soubory, které se ukládají na koncovém zařízení Uživatele Webu a jsou určeny pro používání stránek Webu.
  Cookies obvykle obsahují název webové stránky, ze které pocházejí, dobu uložení na koncovém zařízení a unikátní číslo.
 3. Subjektem, který umísťuje cookies na koncové zařízení Uživatele webu a získává k nim přístup, je provozovatel webu.
 4. Cookies se používají pro následující účely:

  1. udržování relace uživatele webu (po přihlášení), díky čemuž uživatel nemusí znovu zadávat přihlašovací jméno a heslo na každé podstránce Webu;
  2. dosažení cílů uvedených výše v části „Relevantní marketingové techniky“;
 5. Web používá dva základní typy cookies: „krátkodobé” (session cookies) a „dlouhodobé” (persistent cookies).
  „Krátkodobé” cookies jsou dočasné soubory, které se ukládají na koncovém zařízení Uživatele až do odhlášení, opuštění webové stránky nebo vypnutí softwaru (webového prohlížeče).
  „Dlouhodobé” cookies jsou uloženy na koncovém zařízení Uživatele po dobu uvedenou v parametrech cookies nebo do doby, než je Uživatel smaže.
 6. Software pro prohlížení webových stránek (webový prohlížeč) obvykle standardně umožňuje ukládání cookies na koncovém zařízení Uživatele.
  Uživatelé webu mohou toto nastavení změnit.
  Webový prohlížeč umožňuje smazat cookies.
  Je také možné automaticky blokovat cookies. Podrobné informace k tomuto tématu naleznete v nápovědě nebo dokumentaci webového prohlížeče.
 7. Omezení používání cookies může ovlivnit některé funkce dostupné na webových stránkách.
 8. Cookies umístěné na koncovém zařízení Uživatele webu mohou využívat i subjekty spolupracující s provozovatelem webu, zejména tyto společnosti: Google (Google Inc. se sídlem v USA), Facebook (Facebook Inc. se sídlem v USA), Twitter (Twitter Inc. se sídlem v USA).

9. Správa cookies – jak v praxi vyjádřit a odvolat souhlas?

 1. Pokud si uživatel nepřeje přijímat cookies, může změnit nastavení prohlížeče.
  Upozorňujeme, že deaktivace cookies nezbytných pro procesy ověřování, zabezpečení, zachování uživatelských preferencí může ztížit a v extrémních případech i znemožnit používání webových stránek.
 2. Chcete-li spravovat nastavení cookies, vyberte ze seznamu níže webový prohlížeč, který používáte, a postupujte podle pokynů:

 3. Mobilní zařízení:

  Vyžádejte si bezplatnou brožuru

  Ano, chtěl bych mít aktuální informace o nejnovějších produktech Sub–Zero & Wolf.


  Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů odeslaných ve výše uvedeném formuláři pro marketingové účely, včetně zasílání obchodních a marketingových informací (newsletter) společností SZW CEE Sp. z o.o. Sp. k., ul. Jara 4 / LU1, 02-988 Varšava, DIČ: 9512492229. Přečetl jsem si informace o zpracování osobních údajů. Vezměte prosím na vědomí, že máte právo svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nebude mít vliv na zákonnost zpracování, které bylo provedeno na základě Vašeho souhlasu před jeho odvoláním.


  Děkujeme za Vaší přihlášku.

  Zkontrolujte svou e-mailovou schránku.
  Odeslali jsme zprávu s odkazem na stažení katalogu.